Geldzaken

Werktuigen PPO

Het werktuigen PPO is voor alle werkende met een relatie tot de culturele en creatieve sector. PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling. Als je een financiële bijdrage wenst van WerktuigPPO kan je een aanvraag indienen via hun website. De kosten van onze opleiding moet je zelf voorfinancieren en kan je achteraf met het betaalbewijs en je certificaat declareren.
Werktuig PPO zal tot maximaal 1/3 van de kosten bijdragen, met een maximumbijdrage van € 2000,- per 12 maanden. De overige kosten moeten gefinancierd worden door de aanvrager.


Heb je vragen over de opleiding? Neem dan contact met ons op. Heb je inhoudelijke vragen over WerktuigPPO?  Lees hier alle informatie over het WerktuigPPO

CRKBO en NRTO

De Nederlandse Acteursschool staat bij het CRKBO en NRTO geregistreerd en voldoet daardoor aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Dit betekend dat wij vrijgesteld zijn van BTW en dat wij dit dus niet aan jou hoeven door te berekenen. De keurmerken zorgen er ook voor dat wij jouw certificaat mogen overhandigen na het succesvol afronden van je opleiding bij ons!

Wil je meer info over wat dit nou precies inhoudt? Dan lees je hier meer over CRBO en hier meer over NRTO.

Stap-budget

Helaas is het, door de maatregelen vanuit het UWV, niet meer mogelijk om voor onze opleidingen het STAP-budget aan te vragen.